A tenyésznyulat tenyésztésbe állító állattartók a tenyésznyúl tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű kiegészítő támogatást vehetnek igénybe.

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján a tenyésznyulat tenyésztésbe állító állattartók – figyelemmel a Rendeletben szabályozott jogosultsági feltételekre – a tenyésznyúl tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű kiegészítő támogatást vehetnek igénybe.

A Rendelet alapján kiegészítő támogatás a 2015. január 1. és június 30. között tenyésztésbe állított, támogatásban még nem részesült tenyésznyulak után igényelhető. A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Az állattartók a 2015. január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított, támogatásban még nem részesült tenyésznyulak után 2015. november 12. és 2015. november 20. között nyújthatnak be kiegészítő támogatás iránti kérelmet, amennyiben 2015. január 1. és június 30. közötti támogatási időszak vonatkozásában támogatási kérelmet nyújtottak be az MVH-hoz.

Részletek: http://www.mvh.gov.hu/documents/20182/0/134-2015+MVH+k%C3%B6zlem%C3%A9ny/24c18f0a-5c35-4715-a6b7-7fd6adf52a3c

(forrás: http://www.mvh.gov.hu/)