Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján.

A támogatás célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában.
A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 50 000 000 Ft kerete.

A felhívás itt érhető el: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-palyazatai-001

(BFKH Foglalkoztatási Főosztály)