A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter pályázati felhívást tesz közzé megváltozott munkaképességű munkavállalók 2016. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján pályázati felhívást tesz közzé megváltozott munkaképességű munkavállalók 2016. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

A pályázat célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén. Ennek elérése érdekében a cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatással érintett célcsoport a megváltozott munkaképességű személyek.

A pályázat alanyai azon Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, akik rendelkeznek a Korm. rendelet 7. § szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.

A támogatott tevékenységek megvalósításának időtartama nyertes pályázat esetén a szerződés megkötését követően, legkorábban 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig. A támogatás tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egy évre állapítható meg.

A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása támogatható.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, amely 2015. szeptember 30-tól érhető el. A pályázati felhívás megjelenésétől 30 napig folyamatosan, de legkésőbb 2015. október 30-án 24:00- ig

(forrás: http://nrszh.kormany.hu/)