Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködésben  nyílt pályázatot hirdet a határon túli hallgatói szervezetek támogatására.

A pályázat célja a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: romániai, szerbiai, szlovákiai, ukrajnai és horvátországi országos vagy regionális felsőoktatási magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet.

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 25.000.000 forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100.000 forint, felső határa 6.000.000 forint. A finanszírozás módja vissza nem térítendő támogatás, utó- és előfinanszírozás formájában, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.

A pályázatok elbírálása során különösen kiemelten támogatott cél, tevékenység és program:
-Tudományos Diákköri Konferenciák megrendezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak).

A pályázatok elbírálása során kiemelten támogatott célok, tevékenységek és programok:

o Tudományos/oktatási célú nyári egyetem szervezése, más tudományos/kutatói konferenciák megrendezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
o Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség);
o Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztatást szolgáló, pályaorientációs célokat tartalmazó tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
o Hallgatói szolgáltatások (pl. beilleszkedési programok, tanulmányi, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadások, a végzős hallgatók elhelyezkedését segítő ún. karrier tanácsadás, egészséges életmódra nevelést elősegítő tevékenységek, stb.) kialakításának és működtetésének költségei;
o A végzős hallgatók elhelyezkedését segítő állásbörzék, karriernapok szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
A pályázatok elbírálása során továbbá támogatott célok, tevékenységek és programok:
o Vezetőképző, diákfórum, egyéb konferencia és szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
o Egyéb középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
o Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium);
o Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség);
o Gólyabál és egyéb közösségi események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak). 

A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban – az előírt mellékletek csatolásával, a „Pályázat a határon túli hallgatói szervezetek támogatására” cím feltüntetésével a „Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 1037 Budapest, Kunigunda útja 35., Jagica Gabriella részére” címre kell eljuttatni.

Postai feladás szerinti beküldési határidő 2015. október 29. (a postai bélyegző kelte). Személyes kézbesítés határideje 2015. október 30., 12.00 óra.

Továbbá a pályázati adatlap egy példányát elektronikusan (e-mailben) a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumához címre kell megküldeni. Ennek határideje: 2015. október 30., 12.00 óra.

(forrás: kormany.hu)