A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal pályázatotm hirdet 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás elnyerésére.

A pályázat célja a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

• aki álláskereső,
• és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a kirendeltség/foglalkoztatási osztály legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,
• vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
• ki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel  egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással, betéti társaság esetén beltagként), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A támogatás alapja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze Jász-Nagykun-Szolnok megyére decentralizált e célra elkülönített 30 millió forintos szabad pénzügyi kerete.
A támogatás összege legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás.

A támogatás mértéke az összes beruházási költség nettó értékének maximum 80%-a (ÁFA visszaigénylés esetén), vagy az általános forgalmi adót (ÁFA-t) is tartalmazó érték (bruttó beruházási költség) maximum 80%-a, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

Az igényelt (legfeljebb 2.000.000,- Ft összegű) vissza nem térítendő tőkejuttatás nem haladhatja meg a beruházás nettó, illetve bruttó összköltségének 80%-át.

A pályázat 2015. június 19. 12 óráig nyújtható be.

(forrás: jasz-nagykun-szolnok.munka.hu)