Ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív (GINOP) program keretében.

Ezt Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár jelentett be.

Az infokommunikációs készségek tudatos, államilag koordinált és támogatott fejlesztése a lakosság, a vállalkozások és az államigazgatás szintjén egyaránt pozitív versenyképességi és foglalkoztatási hatású, ráadásul hozzájárul a makrogazdasági növekedéshez és az esélyegyenlőség erősítéséhez.

A lakosság digitális készségeinek fejlesztése a foglalkoztathatóság erősítésén, az önfoglalkoztatás és a vállalkozóvá válás ösztönzésén, az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésének támogatásán túl további eredményeket hozhat.

A digitális felhasználók számának bővülése ösztönzőleg hat a további fejlesztésekre, illetve az infokommunikációs szektor vállalkozásainak fejlődésére; az elektronikus szolgáltatások nagyobb arányú igénybe vétele elősegíti a hatékony állam kialakítását és a bürokrácia csökkentését. A fenntartható fejlődést célzó programok sikerességét növeli, ha a lakosság mind nagyobb arányban képes igénybe venni azokat a digitális szolgáltatásokat, amelyek csökkentik az energiafelhasználást és a környezetterhelést. Az innováció és a K+F szempontjából biztosíthatja a vállalkozói szellemet, az együttműködés képességének növelését, a megújulás lehetőségét és az újítások iránti nyitottságot.

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) kimondja, hogy megfelelő tudás és készségek nélkül nem lehet maximálisan kihasználni az infokommunikációs fejlesztések előnyeit. A digitális készségek javítása során elsősorban a felnőttképzés, a szemléletformálás, a mentorálás, valamint az iskolai oktatás terén fontos lépéseket tenni.  Ehhez igazodva a GINOP-nak is fontos célkitűzése az állampolgárok, és különösen a munkaképes korú inaktívak, illetve a digitális készség terén leszakadással veszélyeztetettek IKT-hoz való hozzáférésének elősegítése, digitális jártasságuk fejlesztése.

Az eMagyarország Pontok Hálózata, illetve az ott tevékenykedő volt és jelenlegi eTanácsadók csoportja ideális alapot biztosít a digitális készség-fejlesztési programoknak, és a Hálózat a stratégiai elképzelések szerint a jövőben is fontos szerepet játszik a digitális készség-fejlesztést célzó programokban. Az eMagyarország Program továbbfejlesztése mellett szól, hogy a nemzetközi tapasztalatok és legjobb gyakorlatok alapján a digitális írástudás terjesztésére elsősorban a helyi beágyazottságú, ugyanakkor országosan koordinált, esetenként piaci szereplőket is bevonó tömeges képzési programok a leginkább eredményesek.

A felhívás célja az eMagyarország Centrum, az eMagyarország Pontok és az ott dolgozó eTanácsadók eddiginél aktívabb és szélesebb körű szerepvállalásához szükséges erőforrások (infrastruktúra, szolgáltatások, szakemberek, koordináció és menedzsment, finanszírozás) biztosítása.

(forrás: kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium)