Az ősszel várható változtatások három területen is érinteni fogják a gazdaságfejlesztési pályázatokat: Újra megnyitásra kerülnek a felfüggesztett kapacitásbővítési és kutatás-fejlesztési pályázatok. Új pályázatok jelennek meg az informatikai és az energetikai fejlesztések támogatására. Új pályázati lehetőségekkel jelentősen kibővül a hitellel kombinált vissza nem térítendő támogatások köre. Ezekkel a változásokkal újra teljessé válnak a mikro-, a kis- és a középvállalkozások pályázati lehetőségei, szinte az ország teljes területén.

A gazdaságfejlesztési pályázatok terén várható fejlemények:

Újra megnyitásra kerülnek a mikro-, a kis- és a középvállalkozások termelési kapacitásaink bővítését (GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2) támogató pályázati kiírások. Ezek alapján lehet újra eszközbeszerzésre, infrastruktúra fejlesztésre pályázni. Arra is van esély, hogy a közép-magyarországi vállalkozások kapacitásbővítését támogató pályázat (VEKOP-1.2.1) is újra megnyitásra kerül. Biztosan megnyitásra kerül viszont újra a vidéki vállalatok piaci megjelenését támogató (GINOP-1.3.1) pályázati kiírás is. A várakozások szerint ezek korábbi feltételei nem változnak.
A jelenleg nyitott pályázati kiírások közül további forrásokkal bővül a „0 %-os” hitelprogram (GINOP-8.3.1). Változatlan formában fut a közép-magyarországi vállalkozások piaci megjelenését támogató (VEKOP-1.3.1), valamint a nagyvállalatok beruházásait egyedi kormánydöntés alapján támogató kormányprogram.
Új pályázati kiírásként végre megjelennek a kedvezményes hitelt vissza nem térítendő támogatással kombináló pályázati programok. Ez a programcsomag közel 8 pályázati kiírást tartalmaz, amelyből a mikro-, a kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését (GINOP-1.2.3, GINOP-8.3.4.), valamint az élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatását szolgáló (GINOP-1.2.6, GINOP-8.3.4) kiírások emelhetők ki. Ezek ugyanis szemléletükben és feltételeikben is várhatóan el fognak térni a jelenlegi gyakorlattól.

A kutatás-fejlesztési pályázatok esetén várható változások:

Újra megnyitásra kerülnek mind a vidéki, mind a közép-magyarországi vállalkozások K+F+I tevékenységét (GINOP-2.1.1, VEKOP-2.1.1), mind a prototípusfejlesztést (GINOP-2.1.7, VEKOP-2.1.7) támogató pályázati kiírások. Ezek megnyitása a korábban benyújtott nagyszámú pályázat elbírálásának elhúzódása miatt a IV. negyedévre tolódhat.
A jelenleg nyitott pályázatok közül a vállalkozások számára továbbra is elérhetőek lesznek az iparjogvédelmi eljárást (GINOP-2.1.3), az innovációs ökoszisztéma létrehozását (GINOP-2.1.5), a vállalati és az egyetemi együttműködések kialakítását (GINOP-2.2.1), a stratégiai K+F műhelyek együttműködését (GINOP-2.3.2), és a kutatási infrastruktúrák megerősítését (GINOP-2.3.3, VEKOP-2.3.3) támogató pályázati kiírások. Ezek feltételeiben nem várható változás. Folytatódik a magyar forrásból meghirdetett Vállalati KFI 16 pályázat is, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezel.
Új gyakorlatként, a kutatás-fejlesztési pályázatok terén is meghirdetésre kerülnek a hitellel kombinált vissza nem térítendő támogatások. A meghirdetésre kerülő új kutatás-fejlesztési pályázatok elsősorban az ilyen kombinált konstrukciók körébe tartoznak majd (GINOP-8)

A jelenleg futó pályázati ciklusban még energetikai és informatikai pályázatok nem kerültek meghirdetésre. A III. és a IV. negyedévben végre ezek megjelenése is várható.