A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től – 2018.10.23-ig lehetséges.

A támogatás fő céljai:
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező
mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával
történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás
indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)
Támogatást igénylők köre
A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ
DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
o a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
o a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a
mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
o székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását
megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
o rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
o a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett)
tevékenységei között.
B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi
feltételeknek:
 legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű
tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem
volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.
A támogatás mértéke, összege:
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.