A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével idén első alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása.

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása.

Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése
Például:
• közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;
• turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;
• növénytelepítés;
• közösségi kertek kialakítása;
• az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.

2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára
Például:
• táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;
• továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;
• személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.);
• kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata, vezetőképzések stb.).

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek
Például:
• az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
• az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);
• a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek. A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.

Jogi forma szerint pályázhatnak:
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
• a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
• a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket).

A pályázó szervezet működése és célja meg kell feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati projektek benyújtása: 2016. március 7. és április 3. között lehetséges.

Pályázatot 2016. április 3-ig (24:00) a http://kozosseg.tesco.hu oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

Részletek: http://kozosseg.tesco.hu/files/hu/community_fund_call_for_applications.pdf

(forrás: http://kozosseg.tesco.hu/)