Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatására.

A pályázat célja helyi sportág-népszerűsítő rendezvények támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30 000 000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek:

1. Olyan legalább 4 órás időtartamú, helyi sportág-népszerűsítő rendezvény megvalósítása, amelyen teret, lehetőséget kapnak a helyi és térségi klubok, hogy sportolóikon, élversenyzőiken keresztül, személyes találkozás keretében népszerűsítsék saját sportágukat, bemutathassák példaképeiket.

A sportág-népszerűsítő rendezvény kötelező programelemei az alábbiak:
– egészségügyi vizsgálatok,
– egészségmegőrzéssel, egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadások,
– a köznevelésben tanulók, mint célcsoport aktív bevonása, a sportágak kipróbálási lehetőségének biztosítása.

2. A sportág-népszerűsítő rendezvény egyéb kiegészítő tevékenységei, amelyek közül legalább egy kötelezően megvalósítandó:
– véradás,
– térségi civil szervezetek (lehetséges befogadók) és az iskolai közösségi szolgálatot vállaló fiatalok találkozását biztosító program,
– sportról, sportágakról szóló, népszerűsítő művészeti kiállítás, ami lehet a gyerekek/tanulók munkáiból álló plakát vagy fotó vagy tárgy kiállítás.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 •  A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
  •  óvoda
  •  általános iskola,
  • gimnázium,
  •  szakközépiskola,
  • szakiskola,

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)