Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására.

A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 286.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázaton a „B”, „C” és „D” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A befogadható pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.

Támogatható tevékenységek:

  • A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
  • „B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
  • „C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
  • .„D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:

– Utazási költség
– Szállásköltség
– Önfenntartás (étkezés, lakhatás)
– Tandíj
– Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
– Nyomdaköltség (kiadvány esetében)
– Tárgyi eszközök
 

A Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló

  • A” komponens esetében: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók;
  •  „B” komponens esetében: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők;
  • „C” komponens esetében: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek;
  • „D” komponens esetében: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók.

A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok benyújtásának legvégső határideje 2017. március 15.

(forrás: emet.gov.hu)