Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására.

A pályázat célja a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 110.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.
A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 750.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek A 2016/2017. tanévben köznevelési intézményben tanulók számára meghirdetett országos, 2 vagy 3 fordulós (felmenő rendszerű) tanulmányi vagy művészeti versenyek megrendezésének támogatása.

A pályázat kötelező programeleme:

  •  a versenyen helyezést elérő versenyzők tárgyi díjazása.

A Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: Az országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi vagy művészeti versenyeket meghirdető:

-A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • alapfokú művészeti iskolák,
  • pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

-A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.

-Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, amely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult.

– Belsőegyházi jogi személyek.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)