Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására.

A pályázat célja a hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 85.000.000 Ft. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó program, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

1. A kiemelkedő képességű hallgatók TDK-munkáját elősegítő, az előírt tananyagon túlmutató, legalább 20 órás felkészítő kurzusok (amelyek az érintett felsőoktatási intézmény kurzus kínálatában nem szerepelnek) szervezése az intézmény/kar oktatóinak, kutatóinak, más szakembereinek bevonásával.

2. Kari és/vagy intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia szervezése. 4

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
1. A tudományos, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok szervezése a TDKzó hallgatók számára.
2. A TDK-zó hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.
3. A TDK-zó hallgatók tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.
4. A Tehetségútlevél Programban részt vevő, „Tehetségútlevéllel” rendelkező tehetségek TDK-munkába történő bevonása.
5. Kötetlen beszélgetéssel egybekötött –legalább egy meghívott külső szakértő által tartott – szakmai előadás szervezése, lebonyolítása TDK-zó hallgatók számára.
6. Tudásbázis bővítése szakkönyvekkel, szakmai folyóiratokkal.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)