Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatására.

A pályázat célja a hazai Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatainak kialakulásának támogatása.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

I. Kötelezően megvalósítandó program:
1. A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program kidolgozása és megvalósítása:
− a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása;
− a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felületet működtetése;
− a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése.

2. A tehetségsegítő tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata.

II. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:
1. A tehetségsegítő tanács hatókörébe tartozó tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának segítése, és ellenőrzése.
2. A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy csoportos szupervízió keretében.
3. A területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítségnyújtás tehetségpontok alakításához kistelepüléseken,komplex fejlesztendő/ fejlesztendő /kedvezményezett járásokban.
4.A partneri, és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program megvalósítása.
5. Szakmai fórumok szervezése.

III.A nem támogatható tevékenységek köre: – Tehetségnap szervezése.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
• A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)