Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben című programok támogatására.

A pályázat célja a hazai köznevelésben tanuló tehetséges fiatalok matematikai, természettudományos, technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 140 000 000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, matematikai, vagy a természettudományos, vagy a technikai, vagy a digitális, vagy a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák elmélyítését szolgáló, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetségazonosító és tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotásnak (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létrejönnie. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő tanuló lehet
  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, matematikai, vagy a természettudományos, vagy a technikai, vagy a digitális, vagy a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák elmélyítését szolgáló, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotásnak (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létrejönnie. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges tanulók száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
  • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amely egy téma mentén, legalább két kompetencia területet (matematikai és/vagy természettudományos és/vagy technikai és/vagy digitális és vagy szakmai) érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 30 órás, kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 30 fő tehetséges tanuló vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
• általános iskola,
• gimnázium,
• szakközépiskola,
• szakiskola,
• kollégium,
• pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

  • Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
  • Belső egyházi jogi személyek
  • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok oktatási profilú magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános vagy középiskolái.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)