Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására.

A pályázat célja a tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. .A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60.000.000 Ft.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak egyet meg kell valósítania:

  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.
  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
  • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, legalább 30 órás, egymással együttműködő kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 30 fő tehetséges fiatal vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:  

  • A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
-alapfokú művészeti iskolák, Tagintézmény/intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarországon államilag elismert intézmények közül:
-a művészeti felsőoktatási intézmények;
  •  A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint művészet oktatási tevékenység végzésére jogosult.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)