Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének támogatására.

A pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg az „A” és „B” komponensre összesen 70.000.000 Ft.

A” és „B” komponens esetében: A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 3.3.A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatható tevékenységek:
„A” komponens:

• a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken.

„B” komponens:

• az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek és az NTP-TV-16 pályázati kiírás keretében támogatott versenyek kivételével a nemzetközi tudományos diákolimpia csapatának összeállításához szükséges magyarországi válogató versenyek lebonyolítása;
• a magyar csapat felkészülését szolgáló olimpiai szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása;
• a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló magyarországi csapatok nemzetközi tudományos diákolimpián történő részvétele;
• a nemzetközi tudományos diákolimpia magyar nyelvű honlapjának működtetése.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

-A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

  •  általános iskola,
  • gimnázium,
  •  zakközépiskola,
  • szakiskola,
  • alapfokú művészeti iskolák.

Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

– Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány, mely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult.

-A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.

– Gazdasági társaságok

A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok benyújtásának legvégső határideje 2017. március 15.

(forrás: emet.gov.hu)