Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatására.

A pályázat célja fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

• Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő tehetségígéretek száma minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal lehet.
• Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 3 fő, maximum 5 fő lehet.
• Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi integrált környezetben megavalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, legalább 30 órás, kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő fogyatékkal élő tehetség vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani! A komplex tehetséggondozó program megvalósításába gyógypedagógust és/vagy fejlesztőpedagógust szükséges bevonni.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:
− általános iskola,
− gimnázium,
− szakközépiskola,
− szakiskola,
− gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
− kollégium,
− pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
  • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények,
  • Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel,
  • Belső egyházi jogi személyek,

A benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)