Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatására.

A pályázat célja a szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező..A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, a választott szakmához kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket elmélyítő és bővítő komplex tehetségazonosító és tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 5 fő, maximum 20 fő szakképzésben részt vevő tanuló lehet.
  •  Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges szakképzésben részt vevő tanulók száma minimum 3 fő, maximum 10 fő lehet.
  • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amely egy téma mentén, legalább két szakmát érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 30 órás, kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 6 fő, maximum 25 fő tehetséges szakképzésben részt vevő tanuló vonható be. A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
-szakközépiskola,
-szakiskola
  •  A 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumok. Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény / intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)