Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására.

A pályázat célja a nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 70.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
1. Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 30 fő gyermek/fiatal lehet.
2. Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, hazánk nemzetiségi kulturális örökségének megőrzését, a nemzeti hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló, hagyományos tananyagon túlmutató, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotás (pl. (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
3. Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő legalább 30 órás, kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 14 fő, maximum 30 fő tehetséges gyermek/fiatal vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani! A komplex tehetséggondozó programok megvalósításakor legalább egy foglalkozás előadójának népi mestert vagy népművészt kell meghívni.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

1.A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
óvoda,

  • általános iskola
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • alapfokú művészeti iskola,
  • kollégium.

2. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzése vagy a nemzetiségi hagyományok vagy a népi kultúra ápolása, mint tevékenység szerepel.
3. Belső egyházi jogi személy.
4. Helyi nemzetiségi önkormányzat.
5. Az 1997. évi CXL törvény szerinti a 39. § (2) bekezdés alapján működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.
6. Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények, közművelődési civil szervezetek
7. A 2008. évi XCIX. törvény 44. §. 7. pontja szerinti előadó-művészeti szervezetek
8. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok oktatási profilú magyar civil szervezetei, valamint magyar tanítási nyelvű – magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező – általános vagy középiskolái

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 02. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)