A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy ellentétben az előző időszakkal minden esetben a pályázat tartalma alapján történik a 2014-2020 közötti uniós programozási ciklusban a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott pályázatok bírálata, nem befolyásolja a döntés kimenetelét a benyújtás dátuma.

Előreláthatólag minden felhívás esetében 2 évig folyamatosan van lehetőség a pályázatok benyújtására. A benyújtott pályázatok szakaszos módon kerülnek elbírálásra a felhívásokban meghatározott intervallumokban. Ennek értelmében együttesen kerül elbírálásra a bírálati szakasz utolsó napjáig benyújtott összes kérelem.

Lényeges változás a 2007-2013 közötti időszakhoz képest, hogy csak a szakaszhoz tartozó összes pályázat elbírálása után történhet meg a pályázatok rangsorba állítása. Fontos a gyors és hatékony döntéshozatal érdekében, hogy megfelelő minőségben és a szükséges mellékletekkel együtt kerüljenek benyújtásra a pályázatok. Ugyanis a hiánypótlás és adategyeztetés folyamata késlelteti a végleges rangsor kialakítását.

Amennyiben jelentős mértékű túligénylés mutatkozik egy felhívás esetében, akkor az Irányító Hatóság a felfüggesztés tényéről közleményben tájékoztatja az ügyfeleket a pályázat benyújtásának felfüggesztése előtt 3 nappal, ezzel biztosítva számukra, hogy a felfüggesztés előtt benyújthassák a be nem küldött pályázatukat.

A kormány célja, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban jussanak hozzá a pályázók az uniós forrásokhoz. Ennek érdekében átlátható és átjárható pályázati rendszer került kiépítésre, amelynek fontos eleme a többi operatív programhoz igazodó egységes eljárásrend és az egyszerűsített elbírálás.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)