Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás pontja.
2.    A Felhívás 1.3.1 A támogatás háttere pontja módosításra került.
3.    A Felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek g) pontja kiegészült az alábbi előírással:
„(Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)”
4.    A Felhívás 3.1.4. Nem támogatható tevékenységek i) pontja módosításra került.
5.    A Felhívás 3.1.5. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pontja módosításra került a Támogatási kategóriák helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás vonatkozásában a jogszabályi hivatkozás:
„255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 5 § 22. helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás”
6.    Módosításra került a Felhívás 3.2.1. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások pontja „További általános előírások” b) pontja:
„A projektgazda projektzárásra vállalja, hogy a desztinációban működő TDM szervezet teljes jogú tagjává válik, amennyiben nem működik az érintett desztinációban az NGM-nél regisztrált TDM szervezet, akkor az önkormányzat önállóan, vagy a desztináció más településeivel összefogásban létrehozza azt.”
7.    A Felhívás 3.2.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások, általános feltételek pont c) Akadálymentesítés pontja kiegészült az alábbiakkal:
Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek alcímnél feltüntetésre került a „15” számú hivatkozás: „A közhasználatú épületek mindenki által használható részeiben.”
„Amennyiben a projektben csak eszközbeszerzés történik az akadálymentesítés nem kötelező.”
A „Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása” bekezdés „(ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés)”.
8.    Módosításra került a Felhívás 3.2.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások, általános feltételek pont d) Energiahatékonysági intézkedések pontja.
9.    A Felhívás 3.2.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások, általános feltételek e) pontja kiegészült az alábbi előírással:
„A feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez szükséges csatolni.”
10.    Törlésre került a Felhívás 3.2.4 Mérföldkövek meghatározása és az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások, 1. Mérföldkő pontjából az Üzleti terv.
11.    A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pont kiegészítésre került az alábbi szervezettel:
„Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)”
12.    Módosításra került a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre d. pontja.
13.    Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 2. „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” e) és f) és pontja.
e)    „A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.
f)    „A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését.”
14.    Módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 3. „Tartalmi értékelési szempontok” pontja.
15.    A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 10.1 pontja kiegészítésre került az alábbival:
„A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”
16.    Törlésre került a Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 10.2 pontjából az alábbi:
„A támogatási kérelemhez az előzetes költségvetési tervezetet csatolták, az kellő szakmai gondossággal, körültekintéssel került kidolgozásra.”
17.    Módosításra került a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja.
18.    A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából törlésre került az alábbi:
„A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek (előzetes költségvetési tervezet) tartalmaznia kell a projekt összes költségét!”
19.    Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton kiegészült az alábbi előírással:
„A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”
20.    Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a Projektelőkészítés költségei és a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei címsorok kiegészítésre a kerültek a következővel: „(saját  teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete szerint).”
21.    A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került a Saját teljesítésre vonatkozó információkkal.
22.    Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi bekezdés:
„A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai” című mellékletében meghatározott egységárak alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.”
23.    A Felhívás 5.5 pontjában a napidíj egyszerűsített elszámolásának jogszabályi hivatkozása jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre módosult.
24.    A Felhívás 5.5 pontja az egyszerűsített elszámolás vonatkozásában módosításra került.
25.    Törlésre került a Felhívás 5.5 pontjából az alábbi bekezdés:
„A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztására kérjük előzetes költségvetési tervezet benyújtását, amely a mellékelt excel táblázat alapján tartalmazza a beruházás egyes költségtípusainak bontását és a fajlagos költségeket.”
26.    Törlésre került a Felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások Szakmai jellegű belső költségvetési korlátokon belül a Jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása – önállóan támogatható tevékenység költségtípusból az alábbi mondat:
„(Kivéve 3.1.1 E) pont szerinti önállóan támogatható tevékenység megvalósítása esetén.)”
27.    Módosításra került a Felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája.
28.    A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) ponttal
d)    „A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben”
29.    A „Kommunikációs csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai”–ra.
30.    Közzétételre került a felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” c. melléklete.
31.    Módosításra kerültek az alábbi területspecifikus mellékletek:
–    Bács-Kiskun megye
–    Baranya megye
–    Békés megye
–    Borsod-Abaúj-Zemplén megye
–    Csongrád megye
–    Fejér megye
–    Győr-Moson-Sopron megye
–    Hajdú-Bihar megye
–    Heves megye
–    Jász-Nagykun-Szolnok megye
–    Komárom-Esztergom megye
–    Nógrád megye
–    Somogy megye
–    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
–    Tolna megye
–    Vas megye
–    Veszprém megye
–    Zala megye

(forrás: palyazat.gov.hu)