4 felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, összesen közel 35 milliárd forintos keretösszeggel.

Erről Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár számolt be. A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak programjai közé tartozó TOP a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja, forrásokat biztosít a települési önkormányzatok és a megyék fejlesztéseihez.

Az első felhívások között szerepel a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívás, amelynek célja, hogy olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához. A felhívás keretösszege 20,7 milliárd forint.

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretösszege közel 7,5 milliárd forint. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek célcsoportjaira.

Közel 4,8 millárd forint a keretösszege az „A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásnak. A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése is – új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.

„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” felhívás célja, hogy a megvalósított program eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. A keretösszeg 1,9 milliárd forint.

Ismertette, hogy felhívásokra a megyei jogú városok felhívásonként és területi egységenként eltérően meghatározott benyújtási határidők szerint nyújthatják be pályázataikat jellemzően 2016. január végétől kezdődően.

Emlékeztette, hogy a tervezési folyamat decentralizált a TOP esetében, a 18 megye és 22 megyei jogú város a saját maga által tervezett integrált területi programjai alapján jut támogatáshoz. A program 1230 milliárd forintos keretösszegéből minden megye és megyei jogú város számára Magyarország Kormánya meghatározott egy keretösszeget, amelyekre azok a helyi gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtő programjaikat tervezhették és valósíthatják meg.

Kiemelte, hogy újdonság a pályázatokkal kapcsolatban, hogy a pályázati eljárásrendet meghatározó jogszabály alapján a megyei kirendeltségekkel rendelkező Magyar Államkincstár a közreműködő szervezet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásában, ezáltal biztosítva a közvetlen megyei elérést a pályázók részére az eredményes megvalósítás érdekében. A területi programokban a hangsúly a régiók helyett a megyékre helyeződik, megyei szinten, gyorsabban, könnyebben elérhetően valósul meg a pályázók támogatása.

(forrás: kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium)