A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás.

Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programot, mely célkitűzései között szerepel egyrészről a vállalkozások önálló K+F+I
tevékenységének támogatása, továbbá a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar K+I eredményekre
alapuló vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése, valamint az ezt támogató ökoszisztéma
kialakítása.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III.24.) számú
kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-1000 db.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a. Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében
annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei;
Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel,
akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják
az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző
legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
b. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
c. jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/)