A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-6.6.1-15 kódszámú) felhívás.

Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek.

Jelen Felhívás keretében önállóan a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) nyújthat be támogatási kérelmet. A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

1.  Önállóan támogatható tevékenységek
A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak,  alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő – jelenleg más funkciót betöltő – épületben történő kialakítása, valamint új helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő, működő praxisok/védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható. 
b) Hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnak helyt adó helyiségek építése, felújítása, átépítése, bővítése

2.  Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek
a) Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett.
b) Iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges helyiség (iskolaorvosi, iskola-fogorvosi rendelő) kialakítása és eszközbeszerzés, amennyiben a háziorvosi/fogorvosi rendelővel azonos épületben működik, vagy működni fog. Nem fejleszthető abban az esetben, ha az iskola egészségügyi szolgáltatás a közoktatási intézménnyel egy épületben működik.
c) Mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség biztosítása, kialakítása.
d) Megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
e) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása.
f) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása. Indokolt esetben, a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkolóférőhel és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
g) Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás.
h) Járműbeszerzés: személygépkocsi, segédmotor-kerékpár, kerékpár beszerzése.
i) A projekt keretében beszerzésre kerülő vagy már korábban beszerzett, az egészségügyi alapellátáshoz használt (gép)járművek tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása.
j) Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések, pl.: gyerek játszósarok kialakítása a váróteremben.

3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 1. pontjában felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján;
d) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 7 408 millió Ft.

(forrás: palyazat.gov.hu)