A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. 

A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóikat.

Ugyanakkor nem csak a jogszabályi előírások biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem az üvegházhatású gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása továbbá hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrátszennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is. 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint. Az Irányító Hatóság (IH) a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 250 db.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a feltételeket teljesítő támogatást igénylők: 

1. Mezőgazdasági termelő
2. Fiatal mezőgazdasági termelő
3. Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A kedvezményezettnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A projektnek az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelnie:

1. Az állattartó telepen képződő trágya megfelelően, szakszerűen és biztonságosan kerüljön tárolásra, valamint felhasználásra a Felhívás 2.-5. számú mellékleteiben meghatározott műszaki tartalom megvalósulása révén;
2. A projektnek meg kell felelnie a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltaknak;
3. A kedvezményezetteknek üzleti tervet kell benyújtania. 
4. A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás:
a. szarvasmarha, bivaly,
b. lófélék, (ló, szamár, öszvér),
c. sertés,
d. juh, kecske,
e. baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
f. nyúl.
5. A projektnek meg kell felelnie az ÁÚF. című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre  álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

– 2015. december 20. – 2016. január 20.
– 2016. április 20. – 2016. május 20.
– 2016. augusztus 21. – 2016. szeptember 21. 
– 2016. december 20. – 2017. január 20.
– 2017. április 20. – 2017. május 20.
– 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.
 

(forrás: http://www.palyazat.gov.hu/)