A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című (VEKOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572).

Jelen felhívás a regisztrált helyi, a kiemelt jelentőségű helyi és a térségi TDM szervezetek fejlesztését támogatja. A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekelt szereplők (köz- és magánszféra) között.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 millió forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-8 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 2-tól 2018. május 2-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)