A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-6.5.2-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése történhet biomassza alapú megújuló energiával, geotermális energiával, valamint napelemek létesítésével.

Jelen Felhívás keretében a megyei jogú városi önkormányzatok (GFO 32) és a 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573) -kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok- önállóan, vagy helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel (GFO 322), vagy a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel (GFO 37), vagy a 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (GFO 11; 572; 573) -kivéve a távhőszolgáltatást végző 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat- konzorciumot alkotva nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 5,657 Mrd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2016. június 30-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)