A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1.-16 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva. Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,53 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő aki/amely rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az, az aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyek tenyészetének állattartójaként a TIR-ben az Eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 1. és 2016. május 31. között, illetve 2017. május 1. és 2017. május 31. között van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)