Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázatot hirdet a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

A pályázat célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül
• a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése
• a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak
• a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
• a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

A felhívás keretében két komponens pályázható.

Az „A” komponens (RKZF) keretében a roma művészek alkotásainak bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi és zenei esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat, valamint ezek kombinációját. A roma művészek művein túl olyan alkotások is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a cigánysággal. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek is.

Az „A” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft.

A „B” komponens (KEMT) keretében egynapos kulturális események támogatása (fesztiválok, roma ünnepségek, roma napok, stb.) megvalósítása támogatható, amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani. Fontos szempont, hogy ezek ne zárt (csak a roma közösséget elérő), hanem nyitott (össztársadalmi célzású települési, megyei szintű) események legyenek. Ilyen események közösségépítő hatással kell, hogy legyenek az adott területen, ezért elsősorban a helyben, környéken élő roma előadók, művészek, helyben környéken működő roma kulturális egyesületek, szervezetek bemutatkozása, bemutatása a cél.

A „B” komponensre rendelkezésre keretösszeg 35 millió ft.

A pályázók köre:

  • önálló jogi személyiséggel rendelkező romákkal, roma kultúrával nyilvántartásba vétellel jöttek létre, kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
  • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
  • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
  • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
  • közművelődési intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek, beleértve a roma közösségi házakat, valamint ezek fenntartói, vagy
  • nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik amennyiben NEM központi költségvetési szerv a fenntartó

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft.

Benyújtási határidő: 2016. április 20. 23:59 óra

(forrás: http://nrszh.kormany.hu/)