A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (VEKOP-7.3.2-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében jelen felhívás lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tudó tanodák továbbfejlesztésére és a tanodai programok megvalósítására.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
• Egyéb egyesület (GFO 529)
• Egyházi jogi személy (GFO 525, 551, 552, 555, 559)
• Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 561, 562, 563, 569)
• Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
• Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576).

Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 350 millió forint.

A támogatási kérelmek értékelése az alábbiakban meghatározott időközönként, szakaszos elbírálással történik:
• Az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 18-tól 2016. június 30-ig van lehetőség.
• A második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 1-jétől 2016. október 31-ig van lehetőség.
• A harmadik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 1-től 2018. április 3-ig van lehetőség.

(forrás: palyazat.gov.hu)