Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén két konstrukcióban 506 millió Ft összegben hirdetett meg múzeumi szakmai pályázatot önkormányzati fenntartású muzeális intézmények számára.

A két múzeumi szakmai pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma önkormányzati fenntartású muzeális intézmények számára hirdetett meg 2016. április 7-ig kell benyújtani.

1. Pályázati kiírás – Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. c) pont szerint a Muzeális intézmények szakmai támogatására a Kubinyi Ágoston Programon belül. A program célja a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatása. Múzeumok esetében állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására vagy korszerűsítésére használható fel, különös tekintettel a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására. A közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek esetében a kiállítások létrehozása és felújítása mellett infrastrukturális fejlesztésekre és közösségi programok szervezésére is lehetőséget nyújt.

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.

Pályázati alcélok:

a) múzeumok szakmai támogatása
b) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása.

A pályázat keretösszeg 370 000 millió forint, melyből a múzeumok szakmai támogatása alcélra 270 millió forint, a közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása 100 millió f forint áll rendelkezésre.

Pályázatot a települési önkormányzatok nyújthatnak be.

Részletek: itt

2. Pályázati kiírás Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. b) pont szerint Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására. A pályázat célja a járásszékhely települési önkormányzatok, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.

Pályázati alcélok:
a) Gyere velünk a múzeumba! – A járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és területi egyenlőtlenség felszámolásának támogatása
b) Megyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi munkájának támogatása.

A pályázati keretösszeg 136 millió forint, melyből a Gyere velünk a múzeumba! – alcélra 100 millió forint, Megyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi munkájának támogatására pedig 36 millió forint áll rendelkezésre.

Részletek: itt

(forrás: http://magyarmuzeumok.hu/)