A kormány módosította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program idei éves fejlesztési keretét, a döntés értelmében a már megjelent felhívások keretösszegei 173 milliárd forinttal emelkedtek meg, így összesen 1025 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre 2016-ban.

Erről Rákossy Balázs az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár tájékoztatta az MTI-t.

Hangsúlyozta, hogy a döntés lehetővé teszi a TOP fejlesztési forrásainak gyorsabb lehívását, ezzel a program keretében támogatott, elsősorban a helyi gazdaságfejlesztést, illetve a foglalkoztatottság növelését célzó fejlesztések mielőbbi megvalósulását.

Idén a megyék közel 680 milliárd Ft-ra, míg megyei jogú városok közel 300 milliárd forintra nyújthatnak be támogatási kérelmet. A TOP éves keretösszege kiegészül a közösségi szinten irányított városi fejlesztésekre irányuló, közel 46 milliárd Ft-os keretösszeggel is, amely helyi közösségek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására szolgál (CLLD).

Emlékeztetett, hogy a megyék, megyei jogú városok saját fejlesztési elképzeléseit támogatja valamennyi felhívás szem előtt tartva a legfontosabb szempontokat, mint a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság élénkítését és erősítését. A megyék, megyei jogú városok integrált területi programjaikat maguk készítették el, azokat a keretdokumentumokat, amelyek a területi szereplők és az intézményrendszer között meghatározzák az együttműködés alapjait a területi operatív programok végrehajtásánál a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban.

A kormány döntése alapján az ipari parkok, iparterületek fejlesztésének keretösszege 58 milliárd forintról 69 milliárd forintra nőtt. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztésre 52 milliárd helyett 63 milliárd forint fordítható.

A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést segítő felhívás esetében 61 milliárd helyett 74 milliárd forint a rendelkezésre álló keret összege.
A foglalkoztatás segítésére és az életminőség javítására családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére 14 milliárd forinttal több, így 66 milliárd forintnyi forrás fordítható.

A barnamezős területek rehabilitációjának keretösszege 27 milliárdról 28 milliárd forintra nőtt, a leromlott városi területek rehabilitációjáé 19 milliárdról 20 milliárd forintra. Ugyanígy 1 milliárd forinttal emelkedett a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok keretösszege, csaknem 10 milliárd forintra.

A zöld város kialakításának keretösszege 18 milliárddal emelkedik, így 88 milliárd forint áll rendelkezésre, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt felhívás keretösszege pedig 22 milliárddal lett több, összesen 94 milliárd forint.

A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések keretösszege 36 milliárdról, 51 milliárd forintra nőtt, és 15 milliárd forintos emelés történt a fenntartható települési közlekedésfejlesztés esetében, így itt 78 milliárd forint a keretösszeg.

Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében elnevezésű felhívás összege 25 milliárdról, 34 milliárd forintra módosult.

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének kerete 22 milliárdról, 27 milliárd forintra nőtt, a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítéséé, fejlesztéséé pedig 15 milliárdról csaknem 20 milliárd forintra.

A megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívás esetében 7 milliárdos keretnövekedés után 23 milliárd forint érhető el.
A helyi foglalkoztatási együttműködések kerete 18 milliárdról, 26 milliárd forintra, a helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kerete 15 milliárdról, 23 milliárd forintra, a helyi gazdaságfejlesztés 24 milliárdos kerete pedig 32 milliárd forintra nőtt.

Rákossy Balázs kitért arra, hogy a TOP éves keretösszege a megyék és megyei jogú városok számára kiegészül a közösségi szinten irányított városi fejlesztésekre irányuló, csaknem 46 milliárd forintos keretösszeggel is, amely a helyi közösségek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására szolgál.

(forrás: kormany.hu, MTI,NGM)