A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szemléletformálási programok” című (KEHOP-5.4.1 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet települési önkormányzatok, alap és/vagy középfokú közoktatási intézmények (azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai és/vagy önállóan gazdálkodás esetén maguk az intézmények), civil szervezetek nyújthatnak be (GFO kódok: Központi költségvetési szerv 312; Helyi önkormányzat 321; Helyi önkormányzatok társulása 327; Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv 382; Egyéb szövetség 517; Egyéb egyesület 529; Kamara 541; Egyéb köztestület 549; Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 552; Közalapítvány 561; Egyéb alapítvány önálló intézménye 563; Egyéb alapítvány 569; Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 599).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 2-tól 2018. május 2-ig folyamatosan lehetséges. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. május 13.

(forrás: palyazat.gov.hu)