A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg. A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)3 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:

• költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek  (Felsőoktatási intézmények, valamint kormányzati illetve akadémiai fenntartású kutatóintézetek)

• egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,

• állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 20 – 80 db. Amennyiben a GINOP-2.3.2 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a) Kutatási tevékenység
b) Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak. A tevékenység önállóan nem támogatható.
c) Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
d) Projektmenedzsment tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
e) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható
 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/)