A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében” című (TÁMOP-5.5.8-15/1 kódszámú) felhívás.

A pályázati felhívás célja olyan szakmai hálózatok és együttműködési csatornák kialakítása, melyek elősegítik a fenntarthatóságot, a szociális gazdaság fejlesztését célzó beavatkozások eredményeinek rendszerszerű hasznosulását.

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat önállóan, vagy konzorciumban (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

Konzorciumvezető:

  • GFO 121 Szociális szövetkezet
  • GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
  • GFO 327 Helyi önkormányzatok társulása
  • GFO 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás

Konzorcium tagjai lehetnek:

  • GFO 121 Szociális szövetkezet
  • GFO 124 Agrárgazdasági szövetkezet
  • GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:

• A konzorcium tagjainak száma a konzorcium vezetővel együtt legfeljebb 3 lehet.
• Jelen kiírás keretében egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt (független  attól, hogy konzorciumi tag vagy konzorciumvezető).
• A konzorcium tagjainak együttesen tapasztalattal kell rendelkezni a pályázat céljait szolgáló képzések megtartása, lebonyolítása, valamint a szociális gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítása terén. Ezt a tapasztalatot a Megvalósíthatósági Tanulmányban kell részletesen bemutatni.
• Amennyiben nem szociális szövetkezet nyújtja be a pályázatot konzorciumvezetőként, akkor a pályázónak helyi szintű gazdaságfejlesztési tapasztalattal kell bírnia, különös tekintettel a szociális gazdaság területére Ezt a tapasztalatot a Megvalósíthatósági Tanulmányban kell részletesen bemutatni.

A pályázó konzorcium vezetője és minden tagja a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A fejlesztés kizárólag a konvergencia régióra irányulhat.

A rendelkezésre álló keretösszeg 500 millió forint.

A projektjavaslatok benyújtása 2015. október 19. napig lehetséges. A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/)