A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250-500 db.

A támogatás összege minimum 50.000.000 forint- maximum 500.000.000 forint.

A támogatás mértéke régiónként eltérő 35-50% közötti. Azonban a pályázat nem vehető igénybe Budapesten és Pest megyében.

Pályázók köre:
– Kizárólag a pályázati felhívásban szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
– Pályázathatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
– rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel
– az elmúlt évben az átlaglétszáma legalább 1 fő volt

Támogatható tevékenységek:
a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem
Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:
f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás –
önállóan nem támogatható projektelem
h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

A benyújtási határidő 2015. július 9-től 2017. július 10-ig. Első határnap: 2015.augusztus 15., ezt követően minden hónap 15. napja.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/doc/4471)