A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás.

A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A  támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd forint, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión  kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd forint.

A támogatás összege minimum 5.000.000 Ft-maximum 50.000.000 forint.

A támogatás mértéke régiónként eltérő 35-70% közötti, azonban a pályázat nem vehető igénybe Budapesten és Pest megyében.

Pályázók köre:
– Kizárólag a pályázati felhívásban szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.
– Pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
– rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel
– az elmúlt évben az átlaglétszáma legalább 1 fő volt
– induló vállalkozásokra nem vonatkozik az 1 fős létszám, de feldolgozóipari tevékenységre kell irányulnia a fejlesztésnek!

Támogatható tevékenységek:

a) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem
b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem
f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem
Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű3 személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:
g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
i) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

A benyújtási határidő: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig. Első határnap: 2015.augusztus 15., ezt követően minden hónap 15. napja.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/doc/4470)