A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál” című (KÖFOP-3.2.6-16 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívásra mint központi koordináció, a Miniszterelnökség nyújthat be támogatási kérelmet.

A 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében jelen Felhívás azt szolgálja, hogy a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátása megfelelő színvonalon biztosítva legyen.

Ennek érdekében a támogatandó projekttel kapcsolatos elvárások, tervezett fejlesztések összhangban vannak Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. Technikai segítségnyújtás prioritásának S-3.2 azonosítószámú egyedi célkitűzésével – „A végrehajtási intézményrendszer működési feltételei biztosítottak az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében”, azon belül is az „A támogatáskezelés menedzsmentje feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése” című intézkedéssel.

A 2014-20-as programozási időszakban az EU-források hatékony és időben történő felhasználása csak a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el. Jelen felhívás célja – a hazai költségvetés forrásaival együtt – biztosítani a szervezeti és humán erőforrások finanszírozását. A felhívás átfogó célja a 2014-20-as operatív programok hatékony és eredményes megvalósítása, a programozási időszakban felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának elősegítése. A felhívás közvetlen célja, hogy a támogatandó projekt keretében megtörténjen a feladatok hatékony ellátása azokon a területeken, melyeket a közösségi vagy hazai jogszabályok az uniós fejlesztések központi koordinációjához rendelnek, kivéve a közbeszerzések szabályossági ellenőrzését. Mindez a programvégrehajtás teljes ciklusában, elsősorban a Partnerségi Megállapodás szintű feladatok terén (pl.: szabályozás, monitoring, állami támogatások vizsgálata, ellenőrzés koordináció, fejezeti kezelés, stb.).

Egyúttal a felhívás lehetőséget biztosít a támogatást igénylő által végzett, a 2007-2013-as programozási időszak feladataihoz szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások finanszírozására.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben legfeljebb 1,777778 Milliárd Ft, a többi költség tekintetében legfeljebb 1,77 Milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása a felhívás megjelenésétől 2016. április 15-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)