A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című (TOP-7.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi fejlesztési programok alapját jelentik, egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni. A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is. Jelen felhívás keretében a TOP 7. prioritása keretében közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítására elkülönített források kerülnek meghirdetésre. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a 1303/2013/EU Rendelet 32. cikkében megfogalmazott feltételeknek megfelelően kialakított HKFS elkészítése, amelynek kiválósága alapján dől el, hogy az adott stratégia megvalósítására a HACS támogatást kaphat.

Jelen felhívás keretében az NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságánál sikeresen regisztrált HACS szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: non-profit szervezetek (GFO kód: 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529), illetve konzorciumok.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45,644 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőség, az első szakaszban 2016. június 9-től 2016. június 30-ig, a második szakaszban 2016. július 1-től 2016. október 31-ig van lehetőség a kérelmek benyújtására.

(forrás: palyazat.gov.hu)