A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd forint.
Jelen felhívás keretében család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
321 – helyi önkormányzat,
327 – helyi önkormányzatok társulása,
371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,
517 – egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),
525 –vallási tevékenységet végző szervezet,
529 – egyéb egyesület,
551 – bevett egyház,
552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
559 –egyházi szervezet technikai kód,
569 – egyéb alapítvány,
572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
573 – nonprofit részvénytársaság,

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1-től 2018. november 30-ig folyamatosan lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
•   2017. február 1.
•   2017. május 1.
•   2017. november 1.
•   2018. november 30.