A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.4.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, hogy olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei önkormányzatok (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, NIF Zrt, Magyar Közút NZrt, központi költségvetési szervek és intézményeik és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok jogosultak.

1.  Önállóan támogatható tevékenységek
A) Kerékpárosbarát fejlesztés
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. 
c) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
d) Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése:
– a kötött gyűjtőhelyek, azaz a gyűjtőállomások kiépítése, meglévő rendszer bővítése;
– a közcélú kerékpárok beszerzése;
– a szükséges informatikai szolgáltatások beszerzése;
– bevezető és népszerűsítő kampány megvalósítása (közbringa kiépítése, fejlesztése esetén a résztevékenység tervezése kötelező!);
– igény szerint a gyűjtőállomásokhoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kiépítése;
– az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges infrastruktúra ( pl.: ügyfélszolgálati iroda, karbantartó műhely) kialakítása;
– a rendszer működtetéséhez szükséges logisztikai feladatot ellátó (alternatív meghajtású vagy legalább Euro 6 besorolású) szállítójárművek beszerzése;
-Gyűjtőállomás(ok) környezetének kerékpárosbaráttá alakítása a gyűjtőállomás(ok) akadálymentes és biztonságos kerékpáros és gyalogosmegközelítése és elhagyása érdekében (pl.: forgalomcsillapítás, kisebb építések,kijelölések, forgalomtechnikai beavatkozások, szegélyek akadálymentesítése,stb.).
– A tevékenység kizárólag a beavatkozási területre vonatkozó A)a) tevékenység,azaz a kerékpárosbarát település vagy településrész megvalósításával együtttámogatható a kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtésével.
B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a) Közlekedésbiztonsági beruházás:
– Pl.: gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása, települési kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi sávok újraosztása, szűkítése, stb.
b) Forgalomcsillapítás a fenntartható városi közlekedés, valamint az élhetőbb városi környezetmegteremtése érdekében. 
Pl.:
– Építések (pl. új, tehermentesítő, alternatív útvonalak kialakítása), átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, forgalmi rend átalakítása, stb. 
– Intelligens fenntartható városi közlekedést elősegítő informatikai, forgalomirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása.
5- Települési parkolási rendszer infrastrukturális és vagy informatikai
korszerűsítése, fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és sebességének a csökkentéséhez (P+R parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, kialakítása).
– Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése.
c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében
– Pl.: közösségi vagy egyéni közlekedésben, ahhoz kapcsolódóan, a mozgáskorlátozott vagy problémás közlekedésű csoportok munkába jutásához
és mindennapi közlekedéshez használt infrastruktúra akadálymentes ki- ésátalakításával.
d) Fenntartható városi mobilitási terv elkészítése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
Az alábbi tevékenységek azért önállóan nem támogathatók, mert a projekteknek elsőként az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításával kell hozzájárulniuk az OP indikátorok, különösen a teljesítményindikátor teljesüléséhez. 
C) Közúti közösségi közlekedés
a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése:
– Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése, bővítése, fejlesztése, felújítása. 
– Közúti közösségi közlekedés részére elkülönített, vagy közös kerékpáros és közösségi közlekedés számára egyaránt használható buszsávok kialakítása. 
– Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakításával, felújításával, fejlesztésével, fizikai állapotának javításával, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítása, kiépítése, továbbá a szükséges akadálymentes járdakapcsolatok kiépítése is kapcsolódhat.
– A közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó intermodális kapcsolatok, decentrumok, átszállási pontok fejlesztése, az utazási láncok egyes elemeinek a kiépítése. Pl.: B+R, K+R parkolók, tárolók, rekeszek kiépítésével, kihelyezésével, P+R parkolók létesítésével, közúti közösségi közlekedési szolgáltatás esetében is funkcióval rendelkező – adott esetben a kötöttpályás közösségi közlekedéssel közös – infrastrukturális elemek felújítása, korszerűsítése, kiépítése (pl.: közös megállók, utaskiszolgáló, utasváró területek, meglévő  kerékpárparkolók kapacitásbővítése stb. elemek esetében). 
Az intermodális fejlesztés kizárólag a közforgalmú, közszolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és IKT elemek fejlesztésére terjedhet ki.
b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése:
– Az autóbusz közlekedéshez kapcsolódó forgalomirányítási központok, rendszerek, a közösségi közlekedés előnyben részesítését segítő forgalomtechnikai eszközök fejlesztése, kiépítése.
Autóbusz és intelligens városi közlekedéshez kapcsolódó informatikai rendszerek és kapcsolódó infrastruktúrájának a fejlesztése. Jelzőlámpás előnyben részesítés kialakítása, az ehhez szükséges eszközök és infrastruktúra kialakítása, beszerzése. – Autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló utastájékoztató rendszer kialakítása, fejlesztése Az utastájékoztatási rendszer részben a kötöttpályás és a vízi úti közösségi közlekedés utastájékoztatását is elláthatja. A nem elektronikus megállóhelyi
utastájékoztató táblák kihelyezése a forgalmi pálya építési beruházásaihoz kapcsolódóan támogatható.
– Helyi közösségi közlekedés interoperábilis elektronikus jegyrendszerének a kialakítása, fejlesztése, és országos rendszerbe történő illesztése.
c) Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése
– Igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás kialakítása és energiahatékony (Hibrid, CNG, elektromos meghajtású, Euro 6) szállítójárművek beszerzése a szolgáltatás működtetéséhez.
Elektromos meghajtású szállítójárművek részére a részükre kizárólagos használatú töltőállomás-hálózat is kiépíthető.
D)  Kapcsolódó tevékenységcsoport
1. Önkormányzati és vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás megvalósításával a fenntartható közlekedést szolgáló cél valósul meg a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások D) d1) pontja szerinti feltételekkel.
2. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése:
– az útügyi műszaki előírásnak megfelelő korszerűsítés (pl.: szélesítés) érdekében, vagy
– létesítményváltás (pl.: egyoldali, kétirányú létesítmény kétoldali, egyirányú létesítménnyé fejlesztése, stb.) esetén; vagy
– ha az érintett szakasz burkolatminősége vagy típusa a közlekedésbiztonságot veszélyezteti.
3. Kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:
– Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése, beszerzése, elhelyezése, útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő kerékpártámaszok műszaki előírásnak megfelelőre cserélése. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni. B+R rendszerek kialakításával szükség szerint térfigyelőrendszer is telepíthető.
– A beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, áthelyezése.
4. Járda kiépítése lakott területen belül:
– gyalogos és kerékpáros felületek elválasztása; vagy
– a közlekedésbiztonság javítása; vagy
– az akadálymentesítés megvalósítás; vagy
– a már kiépült kerékpárutak mellett hiányzó járda szakaszok pótlása érdekében. 
5. Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében (forgalomcsillapítás megvalósítása esetén az átmenő forgalom mértékének csökkenésének igazolásához kötelező legalább a jellemző helye(ke)n telepíteni, egyéb tevékenységeknél választható a telepítése).
6. Csomópontok és vagy átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében (pl.: interaktív, kizárólag kerékpáros érkezésekor villogó táblák telepítése, kerékpáros útvonalak vasútvonalakon történő biztonságos átvezetése a szükséges forgalomtechnikai és infrastrukturális munkákkal együttesen, stb.). 
7. Kerékpáros pihenőhely kiépítése 5 kilométernél hosszabb külterületi kerékpáros útvonal esetében a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. UME előírásai szerint.
8. Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az adott géphez az eszköz-adapterek opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári adapterekkel együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges adapterek beszerzése.
9. Kerékpáros útvonalak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül a kerékpáros útvonal és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése, vagy a hatósági előírások alapján előírt, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás kialakítása támogatható. Javasoljuk a fenntartható, pl.: napelemes világítás kialakítását.
10. A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése.
11. Zöldterület-építési, átalakítási munkák a fenti tevékenységek helyrajzi számain az infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében, vagy a fenntartható városi közlekedés környezetének a megteremtéséhez (amelynek része lehet a növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb.). 
12. További innovatív kerékpárosbarát műszaki megoldások alkalmazása a támogatóval és szakmai szervezetekkel lefolytatott előzetes szakmai konzultáció és egyetértés alapján.
13. Kerékpárszállítási lehetőség kialakítása a közösségi közlekedés járművein.
14. A beruházásokhoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások telepítése, bevonása.
15. A támogatható tevékenységek céljait szolgáló közúti hidak, és vagy nem szintbeli kereszteződések, átvezetések felújítása, építése.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns.
b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.
c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns.
d) Nyilvánosság biztosítása.
e) A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások D) pontjaszerinti feltételekkel.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 20.688 millió Ft.

(forrás: palyazat.gov.hu)