Nincs még elkésve, aki most szeretne pályázatot benyújtani a 2016-os év egyik legnépszerűbb felhívására. A pályázatok értékelésénél nem a beadási sorrend számít, így aki eddig még nem tett lépéseket és szeretne pályázni, most érdemes belehúznia!  Legkorábban 2016. november 24-én kerülhet felfüggesztésre a pályázat, de az is lehetséges, hogy ezt követően is nyitva marad még.  A Vidékfejlesztési Program pályázatán 100% vissza nem térítendő, 12 millió forint támogatásra lehet pályázni

A konstrukció hasonló a mezőgazdasági termelőknek szóló fiatal gazda pályázathoz, így nagyon népszerű. Itt nincsen korhatár, de szigorú üzleti tervet kell vállalni és a vállalásokat 5 évig tartani. 12 M Ft-ot nem lesz lehetőség 1-2 M Ft-os árbevétel vállalással és alkalmazott nélkül elnyerni, így a maximum összeget csak a tényleg életképes ötletek gazdái tudják elnyerni. A támogatás 75%-át rögtön a nyerést követően ki fogják fizetni, elszámolni nem kell vele, mert nem beruházási típusú támogatás lesz, kötelezettség csak az üzleti terv tartására nézve lesz.
Néhány fontos kritérium:
Pályázhat mikrovállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvő­képes természetes személy, aki a pályázat benyújtását megelőző évének (2015.) január 1. napján vidékies térségben életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezett. Vidékies térségnek minősül a 10.000 fő alatti település, illetve néhány nagyváros külterülete, Budapest agglomerációs települések nélkül!
Az életvitelszerű tartózkodási hely alatt a lakcím vagy tartózkodási cím is elfogadható.
A felhívás lehetővé teszi, hogy a tervezett vállalkozásnak nem kell a tartózkodás helye szerinti településen lennie, viszont a vállalkozásnak is vidékies térségben kell majd működnie
Pályázó csak az lehet, aki első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.