Döntéselőkészítő és stratégiaalkotó szerepe lesz az European Microfinance Network szervezet elnöksége mellet most megalakult hatfős bizottságnak, mely a legfontosabb európai mikrofinanszírozási hálózatok elnökeit tömöríti. A magas szintű testületben képviselteti magát a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat is, Szekfü Tibor elnök által.

IPFI

A European Microfinance Network (EMN) – Európai Mikrofinanszírozási Hálózat – évi rendes közgyűlésén Dublinban megalakított egy szűk körű, közvetlenül az elnökség mellett dolgozó testületet, melynek fő feladata az EMN döntéseinek előkészítése, a szektort érintő stratégiai irányok megalapozása, és a vonatkozó politikák befolyásolása.

A bizottság létrejöttében fontos szerepe volt a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózatnak, mely szervezet – Szekfü Tibor elnök révén – a tagságban is helyet kapott. Képviselteti magát ezen kívül a Spanyol Mikrofinanszírozási Hálózat, Jaime Durán Navarro elnök által – akit nem mellesleg az EMN új igazgatósági tagjává és alelnökévé is megválasztottak a közgyűlés során. Tagok közé választották még Unni Beate Sekkesaetert, a Norvég Mikrofinanszírozási Hálózat képviselőjét, Hajo Winklert, a Német Mikrofinanszírozási Intézet vezetőjét, Ben Hughes-t, a CDFA (angol hálózat) képviselőjét, valamint az Olasz Mikrofinanszírozási Hálózat képviselőjét is.