A pályázat célja a magyar-kínai tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

• Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a projekttel kapcsolatos országon belüli utazása;
• magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő) kiutazása, tartózkodása;
• a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése;
• részvétel nemzetközi konferencián.
 

A magyar és a kínai partnerintézmények megállapodása alapján a támogatás prioritási területei:
A magyar és a kínai partnerintézmények az élettudományok, agrártudományok, műszaki tudományok, biotechnológia, környezet- és energetikai tudományok területén belül nem jelöltek meg külön prioritási területeket.

A pályázók köre:
• Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá;
• költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
• jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet;
• közalapítvány;
• egyházi jogi személy.

A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak.

Az NKFI Hivatal 40 millió forint támogatást biztosít az NKFI Alap terhére a pályázat finanszírozására. Legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként.
A pályázatokat a kitöltő programmal ellátott elektronikus űrlapon és az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni. A pályázat kizárólag elektronikus benyújtása nem elegendő.

A magyar-kínai TéT pályázatok benyújtása a 2015. december 1-jétől 2016. március 31-ig lehetséges.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)