A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívása magyar intézmények részvételét támogatja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló EUREKA projektekben a részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával.

A pályázati konstrukció célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül:

• a magyar vállalatok piacképességének növelése,
• a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten,
• a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor,
• nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése.
 

Pályázhatnak:

• magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások, vagy EGT székhellyel rendelkező vállalkozások magyarországi fióktelepei;,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye,
• az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás.
 

Az EUREKA program pályázati felhívásainak keretében megvalósuló projektek esetében támogatható:

• K+F projekttámogatás jogcímen alapkutatási, alkalmazott kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység,
• de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen pedig a projekt kommunikációjával, koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Hivatal az NKFI Alap terhére a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 400 millió forint támogatást biztosít.

Végső beadási határidő 2016. január 06.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)