A rugalmas foglalkoztatás elterjesztését célzó Széchenyi 2020 pályázat GINOP 5.3.1., „A” komponense 2,007 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

A pályázat célkitűzése, hogy a szakmailag magas szintű, száz százalékosan finanszírozott átvilágítási, tanácsadói és fejlesztői szolgáltatást vehessenek igénybe munkaszervezésük rugalmasabbá tételéhez konvergencia régiókban működő kis- illetve közepes vállalatok (kkv-k).

„A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázat 2014-ben jelent meg a Széchenyi 2020 Program keretében, melynek „A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása” elnevezésű „A” komponense a szervezeti kultúra fejlesztésének és a munka-magánélet összhangjának támogatását célozza.

A rugalmas foglalkoztatási formák elterjedése Magyarországon nem csupán elősegíti a munkaszervezést, ezáltal a piaci rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, de olyan hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására is lehetőséget ad, amelyek távol maradnának a munkaerő-piactól ezek hiányában. Ha lenne rá lehetősége, szívesen vállalna munkát a hagyományos munkavégzéstől eltérő feltételekkel a kisgyermekesek, az idősödő munkavállalók, de sok megváltozott munkaképességű vagy idős, beteg hozzátartozót ápoló is. A pályázat célja, hogy megteremtse ezt a kettős előnnyel szolgáló lehetőséget, mind az említett munkaerő-piaci csoportok, mind a kkv-vezetők számára.

A pályázat „A” komponensén összességében 2,007 milliárd forintos európai uniós támogatást nyer el 11, a rugalmas foglalkoztatás bevezetésében komoly tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztő konzorcium vagy szervezet , amelyeknek egy magas színvonalú közös, egységes szakmai módszertan megalkotása első feladatai közé tartozik, valamint egy olyan végrehajtási terv kidolgozása is, amely az érintett kkv-szektor számára országosan biztosítja a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, a közép-magyarországi régió kivételével.

Nem kis eredménnyel 2015. július és október között kezdték meg munkájukat a nyertes szervezetek, melyek elemző, értékelő és fejlesztő tevékenységük során várhatóan közel 27 ezer kkv-munkavállalóhoz jutnak el. Az a közös, egységes szakmai módszertan, amelynek a jóváhagyási folyamata éppen jelenleg zajlik, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumának koordinálásával készült el, szoros együttműködésben. Előre láthatólag 2015. december elején kerül elfogadásra a végrehajtási terv.

Az érintett kkv-szektor a 11 nyertestől tudja majd igénybe venni az átvilágítási szolgáltatásokat 2016. januártól. Előfeltétele a pályázat „B” komponense számára a munkaszervezés átvilágítása és értékelése, amelyre ár közvetlenül pályázhatnak az érintett kkv-k m.

Januártól az érdeklődő kis- és középvállalati vezetők az átvilágítási fázisra a következő honlapon jelentkezhetnek: www.ginop531.hu

(forrás: http://www.hbkik.hu/)