Pályázati felhívás magyar-kínai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatására, az NKFI Hivatal és a Kínai Népköztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériuma (Ministry of Science and Technology, MOST) közötti nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési program keretében.

A pályázati felhívás célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-kínai együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:
• információs és kommunikációs technológiák
• agrártudomány és élelmiszertechnológia
• élettudományok (hangsúlyozottan az agykutatás)
• anyagtudományok
• energiatermelés és –felhasználás

A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építő, versenyképes magyar-kínai kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek egyértelmű versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük. A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az kínai partnernek saját országában benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

Pályázhat:
• legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint kutatóhelynek minősülő non-profit szervezet
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye
• az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások

A támogatható célkitűzések köre
• önállóan támogatható tevékenységek: alkalmazott (ipari) kutatási, kísérleti fejlesztés
• önállóan nem támogatható: tájékoztatással, az elért eredmények elterjesztésével, a projekt koordinációjával, piacra jutásával, iparjogvédelmével kapcsolatos tevékenység

A támogatás egyéb fő feltételei
• A pályázó köteles vállalni, hogy a projekt megvalósítása hozzájárul a nemzetközi KFI együttműködés erősítéséhez.
• A pályázó vállalja, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet.
• A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére összesen 200 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik.

A pályázatok benyújtása a pályázati kitöltőprogram megjelenésétől kezdődően 30 napig lehetséges, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)