A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kutatási támogatásra kiírt pályázatot hirdet.

A kiírás esetében a REB célja tudományos munka megírásának ösztönzése, megjelentetésének elősegítése.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban, elsősorban is a reformáció témájához kapcsolódóan (a reformáció a 16. századtól napjainkig; annak társadalmi, politikai, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, antropológiai, kulturális, jogi stb. vonatkozásai).

A támogatásra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki magyar állampolgár, vagy szomszédos országok magyar nemzetiségű állampolgára, és aki a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 40. életévét még nem töltötte be. Kutatásait tudományos/kutatói/felsőoktatási intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik. (Kivétel: a Támogatáskezelő közreműködő munkatársa, a szakmai zsűri, a Támogató képviseletében eljáró személy).

A támogatható tevékenységek a  reformáció témájához kapcsolódó – a reformáció a 16. századtól napjainkig; a reformáció társadalmi, politikai, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, antropológiai, kulturális, jogi stb. vonatkozásai – publikáció megjelentetése, az ahhoz szükséges kutatómunka támogatása kutatói támogatás formájában.

A támogatás határozott időre (2-4 hét) szól 2015. december 1. – 2016. június 30. között. 5.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.  Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 400 000 forint.  A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A pályázat keretösszege 3 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 5.

(forrás: http://www.emet.gov.hu/)