Ki a JÓ vezető? Születni kell rá valóban? Tanulással elsajátíthatók a vezetői kompetenciák?

Fontos a készségfejlesztés, a vezetői ismereteink folyamatos bővítése. A vezetői erő azonban a személyiségből, a személyes integritásból fakad, amelynek alapja az önismeret, a reális önértékelés és a transzparencia.

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ és a Tréning-TÉR közös szervezésében indított vezetői program éppen ezért a készségek és a személyiség együttes fejlesztésére törekszik, mert a KIVÁLÓ vezető elsősorban KIVÁLÓ ember. Ma, a XXI. század vállalkozásaiban ez egyben az üzleti sikerek és a fejlődés záloga.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A résztvevő képes lesz

 • önérvényesítő kommunikációra nehéz helyzetekben is
 • értő figyelmet gyakorolni, konstruktív visszajelzést adni és ezáltal motiváló vezetői kommunikációt folytatni
 • asszertív kommunikációs technikákat a napi gyakorlatában alkalmazni
 • megérteni saját és munkatársai személyiség- és viselkedéstípusát
 • vezetői magatartását rugalmasan alakítani a vezetett csapat, munkatársak igényeihez
 • felelősséget vállalni saját fejlődéséért vezetőként
 • felismerni a csapatában zajló csoportdinamikai folyamatokat
 • tudatos döntéseket hozni és lépéseket tenni a hatékony csapatműködés felépítése érdekében
 • támogató vezetői magatartás mellett teljesítményorientált csapatműködést biztosítani
 • tudatosan építeni vezetői stílusát, működését, jövőképét
 • megtalálni a számára legmegfelelőbb megkűzdési módszereket a napi munkavégzés kihívásai során
 • magabiztosan és eredményesen átadni mondanivalóját, akár nagy létszámú hallgatóság részére
 • vezetői önismeretét elmélyíteni
 • megtalálni a magabiztosságot jelentő saját belső erejét.

A képzés részleteit (modulok, képzések időpontjai, helyszín, a képzés díja, stb.) az alábbi linken találja: https://bmvk.hu/downloads/egyeb/2019/komplex-vezetoi-treningprogram-2019-2020.pdf